HeyWalla 2013

We are dedicated to support those who are working so hard and so tirelessly to restore the lost Maldives. "Anne'h Dhivehi Raajje" proved futile. We want our Dhivehi Raajje Back.
All good Maldivians send in your articles, opinions and messages to Heywalla 2013 for publication. My email is
matthiasisoke@gmail.com
Thank you.

Monday, October 24, 2011

Government Harasses Ghassan Maumoon


ޣައްސާން މަޢުމޫން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އައްބުދުލް ގައްޔޫމް ގެ ދަރިކަލުން މުޙައްމަދު
ޣައްސާން މައުމޫން  ފުލުސް އޮފީހުގައި ހިފަހައްޓައިފި ކަމަށް ޣައްސާންގެ ވަކީލު ވައްޑޭ  ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޣައްސާން ހިފަހައްޓާފަވަނީ  ގާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާކަމަށް ވައްޑޭ ބުނެއެވެ.
ޣައްސާންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މީގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރީން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ޣައްސާންގެ  ދިފާއީ ވަކީލު އާޒިމާ ޝުކޫރް މިވަގުތު ހުންނެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައިގައިއެވެ. މީ އަންނި ރައްޔަތުންނަށް ބިރުދައްކަން ޖަހާ މަޅިއެއް. އެހެން ބަހަކުން ބުނަނީނަމަ ސައިބޯނި ބޮތްކެއް. މީނަ ހިތުން މައުމޫން އާއިލާގެ ބޭފުޅަކު ޕޮލިހަށް ޚާޒިރުކޮށް ދޫނިދޫ ގައި 3 ގަޑިއިރެއްހާއިނު ބޭންދީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމް އާއި މައުމޫން ގެ ހަރަކާތްތަށް ހުއްޓޭނެ. އެކަމެއް އެގޮތަކަށް ނުވެސްވާނެ، ދިން ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ހަރަކަތްތަށް އިތުރުވެ، ޕީ.ޕީ.އެމް އަށް އިތުރު ކުރެއެރުން ލިބޭނެ. ހަޤީގަތުގައި، މިފަދަ ބޭއިންސާފު ކުދި އަނިޔާ އައްމުންނަށް ދިނީމާ ރައްޔަތުން އެކަން ބަލައިގަންނަނީ، ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ކަމަށެވެ.

4 comments:

 1. wakaruge soru gaathugai bunan othee, sibibibi eh! dhen lalala. heekureetha beynun haa gotheh hedheyneye, Nuvaane!

  ReplyDelete
 2. Donkalo, thihen aiy gadha kohgen noolheveyne. Kihaavareh vee? Sumehnu! Koba boa falhaigen dhiya kaley ge musaara veriyaa, dhusheeme Ali Waheed beyse kothaleh hifaigen IGMH thereygai emburenikon. Ladheh nuganamutha? Ekala Moya Sarangu kobaatha? haadha khabareh nuvey!! Anni kaleyyah Lalala

  ReplyDelete
 3. Ghassan is the future.....

  ReplyDelete
 4. Anni is making a Hero of Ghassan !! It is quite possible that Ghassan is the future

  ReplyDelete

Your comments are welcome.